ags-movers-moving-quote

Bizalmassági charta

Az AGS mindig is tudatosan tiszteletben tartotta az Ön magánéletét és megvédte az Ön által megadott információkat, és betartja az Ön magánéletére és személyes adataira vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az információs technológiákról, fájlokról és szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78-17-es módosított törvény rendelkezéseinek, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, a 95/46/EK rendeletet hatályon kívül helyező (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően történik.

Annak érdekében, hogy Ön teljesen nyugodtan böngészhessen és kommunikálhasson a weboldalunkon, egy bizalmassági chartát léptettünk életbe. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a chartát a AGS weboldalának változtatásai vagy a hatályos jogszabályok változásai szerint módosítsuk.

 

1. Begyűjtött személyes adatok


1.1. A weboldalon található online űrlapok

A begyűjtött személyes adatok azok a személyes adatok, amelyeket Ön önkéntesen ad meg a weboldal valamely online űrlapjának kitöltésekor, annak érdekében, hogy az AGS valamely szolgáltatására vonatkozóan ajánlatot kérjen tőlünk az oldalunkon, kapcsolatba lépjen az AGS-szel, vagy kinyilvánítsa nekünk, hogy mennyire elégedett vagy nem elégedett az általunk kínált szolgáltatásokkal.

A begyűjtött személyes adatok tehát a következőket tartalmazzák:

 • Az Ön elérhetőségi adatai: keresztnév, vezetéknév, postai cím, telefonszám (vezetékes és/vagy mobil), e-mail-cím;
 • Amennyiben alkalmazandó, költöztetésre és/vagy bútortárolási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén a felajánlott költöztetésre vonatkozó adatok: a célállomás címe és a felvételi cím, a szállítás tervezett dátuma, a költözés oka (munkahelyváltás vagy egyéb ok), esetleges különleges igények a költöztetésre vonatkozóan (bútortárolás és járműszállítás);
 • Amennyiben alkalmazandó, járműszállítási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén az adott jármű szállítására vonatkozó adatok: a célállomás címe és a felvételi cím, a szállítás tervezett dátuma és a jármű gyártmánya és modellje;
 • Amennyiben alkalmazandó, csomagszállítási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén az adott kiszállításra vonatkozó adatok: a célállomás címe és a felvételi cím, a feladás tervezett dátuma és a csomagok száma.

Alapértelmezett állapotban az AGS nem tudja biztosítani az oldalán kínált szolgáltatásokat, különösen nem tud ajánlatot adni és kapcsolatot felvenni Önnel, ha Ön azt kérte, se válaszolni az Ön véleményére és megjegyzéseire.

 

1.2. Cookie-k


Az AGS az Ön által használt eszközön (számítógép, táblagép, mobiltelefon, okostelefon) elhelyezett cookie-k használatával automatikusan is gyűjthet információkat az Ön oldalunkra való látogatásakor, feltéve, hogy Ön beleegyezését adta erre. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

A cookie-k kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön webböngészője az Ön által használt adathordozón (számítógép, táblagép, mobiltelefon, okostelefon) tárol. A cookie-k lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az állandó cookie-kat legfeljebb tizenhárom (13) hónapig tároljuk az Ön eszközén. Az ideiglenes cookie-k minden böngészőbezáráskor eltűnnek.

A cookie-k a következőkre használhatók:

 • Biztosítják az oldal megfelelő működését, az oldal minden szolgáltatását elérhetővé teszik, különösen az online ajánlatkérést, a frissítésekre és hírlevelekre való feliratkozást, a személyre szabott portálfelkeresésést, a szállítmányozott tételek helyének azonosítását, az online raktár feltöltését és az elégedettségi felmérés kitöltését;
 • Megkönnyítik az Ön számára az oldalon való navigációt, különösen azáltal, hogy eltárolják az Ön csatlakozási adatait (IP-cím) és az online ajánlatkérésére vonatkozó információit a weboldalon;
 • Biztosítják az oldal karbantartását és oldallátogatottsági statisztikákat állítanak elő, különösen a következők meghatározásával: látogatók száma, a leginkább látogatott oldalak, az Ön csatlakozási ideje, a használt böngésző típusa, azon oldalak, amelyeken keresztül Ön hozzáfért az oldalhoz, a hozzáféréshez használt keresőmotorok, az Ön oldalhoz való hozzáférésének földrajzi elhelyezkedése.

Az AGS csak akkor helyez el cookie-kat, ha Ön előzetesen engedélyt adott rá.

Ön beállíthatja a keresője konfigurációját arra, hogy fogadja el vagy utasítsa vissza a cookie-kat, vagy arra, hogy blokkolja vagy törölje a böngészőjén már elhelyezett cookie-kat.

Ön konfigurálhatja úgy a böngészője szoftverét, hogy a cookie-k elmentésre kerüljenek az Ön gépén, vagy ellenkezőleg, hogy elutasításra kerüljenek, akár szisztematikusan, akár a kiadójuk alapján. Úgy is konfigurálhatja a böngészője szoftverét, hogy időben, még mielőtt a cookie-k az Ön gépére mentődnének, megkérdezzék Önt, hogy elfogadja-e a cookie-kat.

A cookie-k kezelését illetően minden böngésző más konfigurációval rendelkezik. Ez a konfiguráció az Ön böngészője súgó menüjében van leírva, és ezt követve megváltoztathatja a cookie-kezelési preferenciáit:

A francia országos informatikai és szabadságjogi bizottság, „CNIL” weboldalára is ellátogathat, ahol utasításokat talál a leggyakrabban használt böngészők konfigurálásához, a következő címen: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/vagy nyissa meg az Ön által használt böngésző „Súgó”-ját.

Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a cookie-k elutasítása mellett dönt, lehetséges, hogy az oldal számos funkcióját nem fogja tudni használni. Az AGS minden felelősséget elhárít a weboldal gyenge teljesítményének következményeivel kapcsolatban, amennyiben a gyenge teljesítmény azért következett be, mert az AGS nem tudta elmenteni vagy lekérdezni a weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat.

 

2. Személyes adatok feldolgozása


Az AGS az Ön személyes adatainak adatkezelője

Az Ön személyes adatait az AGS feldolgozza a tevékenységének céljából. E tevékenységek a következők:

 • A felhasználók ajánlatkérésének feldolgozása, ajánlatok megküldése, felhasználók megkeresése ajánlat megtételét követően vagy pontos ajánlat megtétele érdekében;
 • Azon felhasználók megkeresése, akik az oldalon kapcsolatfelvételt kértek;
 • Válaszadás a felhasználók véleményére és megjegyzéseire;
 • Válaszadás a felhasználók kérdéseire és panaszaira, ügyfélszolgálat biztosítása az ügyfelek számára;
 • Az ügyfelek személyes fiókjainak kezelése: a személyes adatokat az ügyfelek azonosítására fogják felhasználni, és lehetővé fogják tenni a számukra, hogy hozzáférjenek az oldal bizonyos funkcióihoz, különösen, hogy nyomon kövessék a kért szolgáltatások előrehaladását;
 • Marketingműveletek végrehajtása, pl. felhasználók kereskedelmi ajánlatokkal és frissítésekkel való felkeresése;
 • Frissítések és hírlevelek küldése;
 • Ügyfélelégedettségi felmérések levezetése;
 • Promóciós műveletek szervezése;
 • Felhasználók személyes adatainak a kielemzése annak érdekében, hogy megfelelő kereskedelmi ajánlatokat és információkat kínáljanak nekik;
 • Az oldal és a kínált szolgáltatások tesztelése és javítása;
 • Hozzáférési jogra, helyesbítésre vagy törlésre, ellenkezésre, az adatkezelés és a felhasználók személyes adatainak adathordozhatóságának korlátozására irányuló kérelmek kezelése.

 

3. Személyes adatok címzettei


Az Ön személyes adatait az AGS ügyfél-, marketing- és/vagy kereskedelmi osztályának felhatalmazott alkalmazottai, valamint az AGS által alkalmazott adatfeldolgozók felhatalmazott alkalmazottai fogadják fogadni annak érdekében, hogy elvégezzék a feladataikat. Ők elsősorban informatikai és technikai szolgáltatók.

Az AGS az Ön kifejezett előzetes beleegyezése nélkül nem osztja meg az adatait más harmadik felekkel, kivéve a következő körülményeket:

 • Az AGS-nek igazságügyi eljárások, jogviták keretében és/vagy más ellene irányuló követelések esetén jogi kötelezettsége lehet megosztani az Ön adatait;
 • AAz AGS megoszthatja az Ön személyes adatait, ha úgy véli, hogy nemzetbiztonsági okokból, jogérvényesítés vagy más közérdek okán szükséges vagy helyénvaló az Ön személyes adatainak a megosztása;
 • Az AGS abban az esetben is megoszthatja az Ön személyes adatait, ha úgy érzi, hogy azok megosztása észszerűen szükséges ahhoz, hogy megfeleljen ennek a záradéknak, megvédje a tevékenységét vagy Önt.
 • Szerkezetátalakítás esetén az AGS törvényszerűen átruházhatja valamennyi személyes adatát a kedvezményezett számára.

 

4. Adatmegőrzési időtartamok


Az Ön személyes adatait csak az adatbegyűjtés és feldolgozás céljából szigorúan szükséges időtartamig őrizzük meg.

A marketingcélból Önről gyűjtött személyes adatokat az oldalon való begyűjtésüktől számított három (3) évig őrizzük meg.

A cookie-k segítségével Önről gyűjtött személyes adatokat az oldalon való begyűjtésüktől számított tizenhárom (13) hónapig őrizzük meg.

Az AGS vállalja, hogy mihelyt letelik a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges idő, megsemmisíti vagy névtelenné teszi az Ön személyes adatait.

 

5. Marketing


Az AGS ingyenes feliratkozást kínál az AGS frissítéseire és hírleveleire. A feliratkozók rendszeres időközönként információkat kapnak az AGS-ről, a szállításról és a nemzetközi költöztetésekről. Az AGS csak az Ön előzetes, kifejezett beleegyezése esetén használja fel marketing céljából az Ön személyes adatait, különösen promóciós üzenetek, hírek megküldése, hírlevél-feliratkozások vagy bármilyen egyéb információmegadással járó művelet céljából.

Az Önnek megküldött elektronikus marketingüzenetekben található visszavonási hivatkozás megnyomásával, a személyes fiókja beállításainak módosításával vagy a confidential@ags-globalsolutions.com címre való e-mail küldésével Ön bármikor visszavonhatja a marketingüzenetek fogadásába való beleegyezését.

 

6. Az Ön jogai


A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok számos joggal ruházzák fel Önt. Ezeket az alábbiakban részletezzük.

A hozzáférés joga lehetővé teszi Önnek, hogy bármikor hozzáférhessen a személyes adataihoz.
A helyesbítéshez való jog lehetővé teszi Önnek, hogy helyesbítse a pontatlan vagy hiányos személyes adatait.
A tiltakozáshoz való jog alapján Ön törvényes alapon tiltakozhat a személyes adatai feldolgozása ellen.
Az adatkezelés korlátozásához való jog az aktuális jogszabályok kimerítő listájában meghatározott esetekben lehetővé teszi Önnek, hogy korlátozza a személyes adatai feldolgozását.
Az adathordozhatósághoz való jog lehetővé teszi az Ön számára, hogy megkapja az Önt érintő, az AGS számára Ön által megadott személyes adatokat, és hogy az aktuális jogszabályozás szerint átadja azokat egy másik adatkezelőnek.
A törléshez való jog az aktuális jogszabályok kimerítő listájában meghatározott esetekben lehetővé teszi Önnek, hogy törölje a személyes adatait.
Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai az AGS általi feldolgozásába való beleegyezését.

Ezenkívül (általános vagy konkrét) utasítások megadásával joga van meghatároznia, hogy mi történjen a személyes adataival a halála után, ideértve a személyes adatai az Ön halála utáni megőrzését, törlését vagy közzétételét. Ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön szabadon kijelölhet egy személyt az utasításai végrehajtására, és bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja az említett utasításait.

Önnek joga van gyakorolnia a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az ellenvetés, az adatkezelés korlátozása, az adathordozhatóság jogát, utasításokat adnia a személyes adatai az Ön halála utáni megőrzésére, törlésére vagy kommunikációjára vonatkozóan, és kifejeznie a személyes adatai feldolgozásába való beleegyezésének visszavonását az AGS a következő kapcsolattartási adatokon való megkeresésével:

Az AGS mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy észszerű időn és a hatályos jogszabályok által meghatározott határidőn belül teljesítse kérését.

Az AGS minden szükséges óvintézkedést meg fog tenni annak érdekében, hogy ellenőrizze az igényt benyújtó személy személyazonosságát, mielőtt teljesítené az illető kérését, hogy megelőzze a csaló szándékú kérések veszélyét.

Önnek szintén joga van követelést benyújtania a CNIL-hez és beperelnie az AGS-t az illetékes bíróságon, amennyiben úgy érzi, az AGS jogsértést követett el az Ön személyes adatai vonatkozásában. Amennyiben jogsértés történne, Ön teljes és hathatós ellentételezésben fog részesülni az Ön által elszenvedett kárért.

Végül, Önnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

 

7. A személyes adatok biztonsága


Az AGS mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen az Ön személyes adatai biztonsága és bizalmas kezelése érdekében, hogy megakadályozza azok sérülését vagy megmásítását és megelőzze a jogosulatlan harmadik felek általi hozzáférését vagy azokkal való visszaélését.

Ha úgy gondolja, hogy a fiókjával visszaéltek, azonnal vegye fel a kapcsolatot az AGS-szel a következő címen: confidential@ags-globalsolutions.com.

Az AGS technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes adatai biztonságának megfelelő szintjét, különösen:

 • A személyes adatok kezelése és az azokhoz való hozzáférés ellenőrzése;
 • Megfigyelőszoftver telepítése az AGS informatikai hálózatára;
 • Víruskereső szoftver és tűzfal telepítése;
 • A személyes adatok biztosítása és titkosítása;
 • A kiszolgálóhoz való hozzáférés korlátozása felhasználónév és jelszó segítségével;
 • Valamennyi védelmi mód rendszeres kiértékelése;
 • Az AGS partnereinek küldött informatikai közlemények titkosítása;
 • Épp használatban lévő fizikai dokumentumok védelme;
 • Régi fizikai akták biztonságos archiválási raktárban való tárolása.
Get a quote